Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

POENOSTAVLJENA PRISILNA PORAVNAVA

 

Poenostavljena prisilna poravnava je postopek zaradi insolventnosti, ki najmanjšim subjektom v slovenskem gospodarstvu (mikro družbe in samostojni podjetniki) omogoča cenejše in enostavnejše prestrukturiranje brez pretirane strogosti in formalizma.

Prav zaradi tega so nekatere zahteve, ki v postopku redne prisilne poravnave ščitijo interese in pravice upnikov, v postopku poenostavljene prisilne poravnave zmanjšane – ni prijave in preizkusa terjatev, ni upravitelja, ni upniškega odbora, kar v praksi res pomeni precejšnjo pocenitev in poenostavitev postopka za insolventnega dolžnika. Hkrati pa je nujna posledica tudi omejen oz. pomanjkljiv nadzor nad ravnanji dolžnika. Zagotovljen je zgolj delni sodni nadzor, ki pa ravno zaradi svoje omejenosti ne vzbuja takega zaupanja upnikov v postopek. Pri poenostavljeni prisilni poravnavi upnikom ni potrebno prijaviti terjatev, prav tako pa se ne imenuje upravitelja in ne opravi preizkusa terjatev.

Za vas uredimo postopek poenostavljene prisiljene poravnave. Ta je precej enostavnejši in cenejši od običajne prisilne poravnave, namenjen pa je mikro-podjetjem in malim podjetnikom t.j. s.p.-jem.

 

Pričnite nadzorovano reševati izzive, s katerimi se soočate.

 

KONTAKT